سه شنبه , 30 مهر , 1398

ماسه استاندارد
مشخصات عمومی : اسه استاندارد 1350 گرمی DIN EN196-1
NORMENSAND مارک آلمان،
ASTM C778 ماسه استاندارد 50 پوندی اوتاوا
به وزن 1350 گرمDINEN196-1 ماسه استاندارد ایرانی معادل
توجه :ماسه اتاوا (ELE انگلستان) با مشخصات زیر به مقدار محدودی موجود است :
DAVID BALL
GROUP PLC
SANDS-REFRACTORIS-ENGINEERING CEMENTS
MANUFACTURED TO AN ACREDITED QUALITY SYSTEM EN ISO 9002:1994
STANDARD TEST SANDS AND AGGREGATES TESTED TO BS12
ASTM C778 ASTM C109
C-0803-03-694
25kg
ELE NO: 82-7441/80
DAVID BALL GROUP PLC, HUNTINGDON ROAD, BAR HILL,
CAMBRIDGE, CB4 5DN, TEL:01954 780687, FAX.01954 782912