سه شنبه , 12 فروردين , 1399

ASTM C230-90 : استاندارد
كارايی  فلوتیبل سیمان:
دستگاه فلوتیبل جهت اندازه گیری سیالیست ملات سیمان بکار می رود.
CM125 دستگاه فلوتیبل دستی سیمان
CM125-1 دستگاه فلوتیبل برقی سیمان

مشخصات عمومی فلوتیبل سیمان :
براي انجام اين آزمايش نمونه موجود در قالب مخروطی بر روی صفحه برنجی قرار داده می شود. بعد از برداشتن قالب از روی نمونه، نمونه از ارتفاع معينی به بالا و پايين پرتاب مي‌گردد.
تجهيزات شامل صفحه دايروي برنجي،‌پايه، قالب و كوبه مي‌باشد .
 
ابعاد :    360*180*270 mm = ( L × W × H )
وزن :    12 kg