جمعه , 27 دی , 1398

لوله نمونه گیری ماسه از دپوی


استاندارد : ASTMC 29 -C138,EN12350 - 6
مشخصات عمومی :
براي نمونه برداري ماسه از دپومورد استفاده قرار می گیرد