یکشنبه , 10 فروردين , 1399

استاندارد : EM 1097 : 3,BS812
مشخصات عمومی :
از اين ظروف فولادي كه داراي رنگ كوره‌اي مقاوم مي‌باشد مي‌توان براي تعيين دانسيته ظاهري مصالح سنگ دانه‌اي و : بتن آماده استفاده كرد.

چهار مدل در دسترس مي‌باشد :

ظرفيت ( lit ) 3 7 15 30
ابعاد داخلي ( mm ) 147 * 160 = D × H 224 * 197 = D × H 265 * 245 = D × H 430 * 300 = D × H
وزن ( kg ) 3/2 3 6/5 12