دوشنبه , 29 مهر , 1398

مشخصات عمومی :

قطر 180 180 210 210 240 240
شیر وکیوم NO YES NO YES NO YES