سه شنبه , 12 فروردين , 1399

آسیای پره ای - پولورایزر
: کارائی
 جهت پودر نمودن انواع مواد سخت و نرم و کارایی بالا جهت مواد خیلی نرم و مواد الی  
مشخصات عمومی :
ولتاژورودی :    380 V
جریان :    5 A
توان :    3 Hp
وزن :    47 Kg
ابعاد :    (L*W*H)(1100*25*50) mm
مشخصات اختصاصی :
حداکثرسایزموادورودی :    20 mm
حداقل سایزموادخروجی :    300 µ
ظرفیت :    20Kg/h