یکشنبه , 10 فروردين , 1399

میزوسطل ارشمیدس

استاندارد : EN 12390 : 7, BS 812 : 2, 1881 : 114
مشخصات عمومی :
براي تعيين وزن مخصوص مصالح سنگي و نمونه‌هاي بتن آماده به كار مي‌رود. اين وسيله داراي رنگ كوره‌اي مقاوم، همراه با ظرف آب از جنس پلاستيك عرضه .می گردد
ترازوهای مناسب جداگانه سفارش داده شود
( H × W × L )= 600×500×1000mm :ابعاد
وزن : 50 Kg