یکشنبه , 10 فروردين , 1399

الک های دانه بندی ASTM  E11
از جنس استیل استنلس و در سه سایز 8 و 12 و 18 اینچ با مش بندی از جنس استیل استنلس جهت انجام آزمایش دانه بندی مصالح سنگی بکار می رود .
در 8 اینچ تا 1000 گرم و در 12 اینچ تا 3000 گرم
نمونه مصالج با سنگدانه مورد آزمایش قرار می گیرد .
الکها قابلیت کالیبره شدن را دارا هستند و مشخصات کامل برای آنها درج شده است .