یکشنبه , 10 فروردين , 1399

مشخصات فنی

نام آزمایش :دانسیته در محل

کارایی

اندازه گیری دانسیته در محل و وزن مخصوص خاکهای دست نخورده یا طبیعی بکار میرود.

ASTM D 1556BS 1377:9,1924:2استاندارد :

مشخصات       

اين لوازم جهت تعيين دانسيته خاک هاي متراکم به کار مي رود . آزمايش دانسیته شامل حفره در داخل خاک و سپس جمع آوري نمونه، خشک کردن، توزين نمونه  مي باشد حفره را سپس با ماسه موجود در داخل قيف سند باتل پر مي کنند اين لوازم در دو سايز  به شرح ذیل توليد مي گردد:

در دو سایز سند باتل 4 اینچ و 6 اینچ قابل ارائه میباشد
هر سری شامل:
 يک عدد قيف سند باتل
يک عدد کلاهک
سيني