سه شنبه , 12 فروردين , 1399

استاندارد : ASTM D420, D1452 - AASHTO T86
مشخصات عمومی :
شامل :
- اوگر دستی 2 اینچ
- اوگر دستی 3 اینچ
- اوگر دستی 4 اینچ
میله رابط به طول 50 و 100 سانتی متر همراه با دسته T شكل