یکشنبه , 10 فروردين , 1399

مشخصات عمومی :
جهت استفاده برای خاکهای درشت دانه به ظرفیت 5000%