یکشنبه , 10 فروردين , 1399

وسایل تعیین حدانقباض
 
 استاندارد : ASTM D427, AASHTO T92
• مشخصات عمومی :

براي تعيين حد انقباض خاك به كار مي‌رود. حد انقباض درصد رطوبتي است كه اگر خاك كمتر از آن مقدار، رطوبت داشته باشد در اثر تبخير آن، كاهش حجمي رخ نمي‌دهد و شامل ظروف مخصوص حد انقباض - به قطر 70 میلیمتر و ارتفاع 50 میلیمترصفحه شیشه ای سه پین حد انقباض - 10*10 میلیمتر ظروف نمونه سازی استنلس استیل - 5 عدد ظروف جمع آوری جیوه کاردک عرض 20 میلیمتر