سه شنبه , 08 بهمن , 1398

سایر مشخصات :
• شامل 4 عدد مزور 1000 cc داراي درب لاستيکي
• هيدرومتر خاک (چگالي سنج ) H151 0.995-1.038 : 0.001 Sp Gr
• بشر پيرکس 250ml
• هگزا متا فسفات سديم
• ميکسر تمام استيل با دور 10000 rpm داراي پره ، پيمانه و سپر ضد پاشش
• ترمومتر ديجيتال با دقت 1/0 درجه
• همزن دستی
• مطابق استاندارد ASTM D442
• آب مقطر