سه شنبه , 08 بهمن , 1398

براي انجام اين آزمايش خاک به مدت 16 ساعت در محلول ژراکننده خيس مي خورد . آب مقطر به به محلول اضافه شده و کاملا به هم مي خورد . سپس محلول در استوانه آزمايش ريخته مي شود و آنقدر آب مقطر به محلول اضافه مي شود تا سطح آن به علامت 1000 ميلي متر برسد . سپس هيدرومتر در داخل محلول قرار داده مي شود و مقدار آن خوانده مي شود .
تشريح کامل آزمايش هيدرومتري :
 
آزمايش هيدرومتري
Hydrometer Analysis
AASHTO T 88 - ASTM D422

هدف از انجام آزمايش هيدرومتري :

براي اندازه گيري قطر ذرات ريزدانه خاک از روش هيدرومتري ( روش ته نشيني) استفاده مي شود .اين روش مبتني برقانون استوک و مربوط به سرعت سقوط ذرات معلق در مايعات مي باشد .که ذرات بزرگتر سريعتر ته نشين مي شوند .

وسائل مورد نياز آزمايش هيدرومتري :

1 - ترازو با حساسيت 0.01 گرم  
2 - دستگاه بهم زن :
الف : دستگاه بهم زن با سرعت زياد : اين دستگاه به وسيله موتور الکتريکي با سرعت 10000 دور در دقيقه کار مي کند .
ب : دستگاه بهم زن با فشار هوا : در اين روش از فشار هوا و ايجاد حباب هوا در دل خاک براي مخلوط کردن آب و خاک استفاده مي شود .
3 - چگالي سنج يا هيدرومتر : چگالي سنج در دو نوع 151 H و 152 H موجود است . چگالي سنج 151H بر حسب وزن مخصوص ذرات معلق در آب و از 0.995 تا 1.038 گرم در سانتي متر مکعب در جه بندي شده است .
چگالي سنج 152 H بر حسب گرم در ليتر خاک يا گرم در 1000 سانتي متر مکعب خاک و از 5 - تا 60 + درجه بندي شده است.
4 - استوانه رسوب گذاري مزور 1000
5 - دماسنج با دقت 0.5 درجه سانتيگراد
6 - زمان سنج با دقت يک ثانيه
ماده جدا ساز: براي جدا نمودن دانه ها از محلول هگزا متا فسفات سديم استفاده مي شود .

سایر مشخصات :
رنج -5+60
دقت ±1
دماي کاليبراسيون 68 °F
طول 280 ميليمتر