یکشنبه , 10 فروردين , 1399

استااندارد : ASTM D6-D1754,AASHTO T47-T179,BS 2000
مشخصات عمومی

اون تین فیلم با ترموستات دیجیتال، برای تعیین دمای آزمایش بین 155 درجه سانتی گراد و 178 درجه سانتی گراد ساخته شده است .همچنین صفحه نمونه ها با سرعت RPM 6-5 به صورت افقی حرکت می کند و چهار عدد ظرف مخصوص قیر از جنس آلومینیوم و به قطر 14 سانتی مترنیز همراه دستگاه می باشد .


RPM 6-5 مجهز به صفحه چرخان با سرعت
به همراه 4 عدد  ظرف نمونه قیر از جنس آلومینیوم