دوشنبه , 18 فروردين , 1399

چگالی سنج استاندارد

استاندارد : ASTM D70,AASHTO T228,BS 4699
مشخصات عمومی :
برای تعیین میزان چگتلی قیر به کتر برده می شود
چگالی سنج مخروطی قیر 25 میلی لیتر
چگالی سنج استوانه ای قیر 24 میلی لیتر