یکشنبه , 10 فروردين , 1399

استاندارد : ASTM D5,BS 2000 ,AASHTO T72,EN 1426
مشخصات عمومی :
برای تعیین میزان نفوذ سوزن استاندارد با مقدار بار مشخص و دمای معین به داخل یک نمونه قیر استفاده میگردد میزان نفوذ سوزن استاندارد توسط یکساعت اندیکاتور به کورس 50 میلیمتر و دقت 0.01 میلیمتر اندازه گیری می شود . زمان تعیین شده استاندارد توسط سیستم کنترل برقی با تایمر مشخص 60ثانیه یا 10 ثانیه قابل اجرا می باشد مجهز به وزنه استاندارد 50 و 100 گرم می باشد      
ابعاد ظرف استیل :(HxD)=35*55 mm
لوازم یدکی :
سوزن نفوذ 1 mm
ظرف استیل استاندارد و نفوذ قیر