دوشنبه , 29 مهر , 1398

سینی قیر

استاندارد : ASTM D88,D224 ,AASHTO T72
مشخصات عمومی :
برای تعیین مقدار قیر پاشیده شده روی سطح جاده ، در واحد مساحت متر مربع بکار می رود .
از جنس گالوانیزه
ابعاد : (LxWxH)=440*280*20 mm
وزن : 1000gr