جمعه , 01 شهریور , 1398

كارايی :
جهت کمپکته کردن نمونه های بتنی در قالبهای مکعبی