سه شنبه , 08 بهمن , 1398

كارايی :
جهت کمپکته کردن نمونه های بتنی در قالبهای مکعبی