سه شنبه , 12 فروردين , 1399

براي تعيين مقدار عمق نفوذ آب در بتن بر اساس زمان فشار معين مي‌باشد .
سایر مشخصات :
• مناسب براي نمونه هاي 200x200x120
• براي سه نمونه به طور همزمان
• داراي کمپرسور هوا 50 ليتري و فشار 8 بار
• داراي سل با درب و زيري از جنس الومنيوم الياژي به حجم 3300 cc
• داراي گيج نمايشگر فشار آب و هوا 10 بار      
• Water Permeability Test
• استاندارد DIN 1048- ISO 7031 براي آزمايش سه نمونه
• قالبها جداگانه سفارش داده میشوند