یکشنبه , 10 فروردين , 1399

استاندارد  BS 1881 : 103, BS 507 5
مشخصات عمومی : براي تعيين ميزان تراكم بتن در اثر پرتاب، ‌به كار مي‌رود. به طوريكه به علت طراحي خاص آن، از عملكردي ساده، دقيق و حساستر از آزمايش اسلامپ برخوردار است. اين مجموعه شامل دو عدد قيف و يك سيلندر مستقر روي يك پايه فلزي، تشكيل شده كه زير هر قيف ، صفحه‌اي با عملكرد سريع بازشو، طراحي گرديده كه با باز شدن سريع صفحه بتن به سمت قيف يا  سيلندر زيرين ريخته مي‌شود
ابعاد پنل : 290× 400× 150mm = H × W × L
وزن پنل : kg 45