سه شنبه , 12 فروردين , 1399

دستگاه مارشال آسفالت با رینگ نیرو ( آنالوگ )
روش استاندارد آزمايش تعيين مقاومت مخلوطهاي آسفالتي در مقابل تغيير شکل پلاستيک با دستگاه مارشال   ASTM:D1559 و  AASHTO T245
 
هدف از آزمايش مارشال آسفالت :
اين روش آزمايش اندازه گيري مقاومت نمونه اي استوانه اي مخلوط آسفالتي را در مقابل تغيير شکل پلاستيک در حالتي که سطح جانبي نمونه با دستگاه مارشال تحت بارگذاري قرار گرفته ، شامل مي شود . اين روش آزمايش براي مخلوط هايي که با قير خالص ، محلول يا قطران و مصالح سنگي با حداکثر اندازه يک اينچ ساخته شده اند کاربرد دارد .
 
 مشخصات فنی : از این دستگاه جهت نعیین مقاومت فشاری نمونه آسفالت استفاده می شود و دارای :
قالب استابیلیتی
عملکرد با موتور و گیربکس با سرعت یکنواخت بار گذاری 50.8MM/MIN
رینگ نیرو به ظرفیت 3000KG
رنگ بدنه الکترو استاتیک
فلومتر با کورس 10MM و دقت 0.01MM


کاربرد :
اين روش آزمايش در طرح اختلاط آزمايشگاهي آسفالت استفاده مي شود . نمونه ها طبق روش آزمايش ، براي حداکثر بار و رواني تهيه مي شوند . ويژگي هاي دانسيته و فضاي خالي نيز ممکن است بر روي نمونه هاي تهيه شده مطابق با روش آزمايش ، تعيين شوند . از اين روش آزمايش همچنين مي توان براي بدست آوردن حداکثر بار و رواني نمونه هاي مخلوط آسفالتي که از سطح راه مغزه گيري شده و يا به روش هاي ديگري تهيه شده اند ، استفاده مي شود . نتايج حاصل از اين نمونه ها ممکن است با مقادير حاصله از نمونه هاي تهيه شده با اين روش آزمايش تفاوت داشته باشد .
 
 لوازم مورد نياز براي اين آزمايش :
 
1. مجموعه قالب نمونه : قالب هاي سه تیکه مارشال استوانه اي به قطر 4 اينچ ( 6/101 ميلي متر  و ارتفاع 3 اينچ یا  2 /76 ميلي متر )
2. خارج کننده نمونه :
3. چکش تراکم :
4. گرمخانه (اون)
5. ترازو دقیق