سه شنبه , 08 بهمن , 1398

مشخصات عمومی :
درحجمهای 53 و 100 و 200 لیتری در مدلهای داخل استنلس استیل و یا آلومینیومی و با رنگ بدنه ای کوره ای  طراحی شده است  و ساخت اون های شرکت بر اساس نیاز آزمایشگاهی خاک و بتن می باشد كه بدنه اصلی آن از ورق روغنی با پوشش رنگ الكتروستاتيك  و بدنه ی داخلی آن از ورق آلومینیومی آنودایز شده تولید گردیده است که بنا به سفارش استیل هم قابل ارائه میباشد
اون های 100 و 200 و500 لیتری مجهز به فن سیرکولاسیون اجباری هستند و اون 53 لیتری می تواند مجهز به فن باشد
داخل اون منتشرمی گردد. gravity -convection حرارت به صورت
تمامي اونﻫﺎ دارای اگزوز و دريچه ای براي بيرون بردن گاز،‌بخار نمونه، رطوبت هستند كه در نتيجه سرعت خشك شدن آن بيشتر ﻣﻲشود اين دريچه در حين انجام آزمايش حتما بايد باز باشد
سينی پيشنهادی مناسب برای اونﻫﺎ :
برای اون 55 لیتری سینی به ابعاد 30 * 20 سانتی متر
برای اون 100 لیتری سینی به ابعاد 40 * 30 سانتی متر
برای اون 200 لیتری سینی به ابعاد 40 * 50 سانتی متر
كنترل دما بوسيله ترموستاتﻫﺎي آنالوگ يا ديجيتال صورت ﻣﻲپذيرد
اطلاعاتی از المنت ترموستات و ترموكوپل :
ترمومتر و ترموستات اون های 100 و 200 لیتری دیجیتال ساخت کره می باشند
اما فقط اون های 55 لیتری دارای ترمومتر دیجیتالی هستند که ساخت ایران می باشند