سه شنبه , 12 فروردين , 1399

دستگاه استرکشن دستی آسفالت centrifuge Extractor
جهت تعیین پارامترهای مهم آسفالت از جمله دانه بندی مصالح ، درصد قیر و غیره می توان از آزمایش تجزیه آسفالت استفاده نمود . بدنه  این دستگاه از بدنه ریخته گری شده کاملا صلب ساخته شده است .  مقدار شخص شده ای از آسفالت داخل کاسه  آلومینیومی مخصوص که در داخل این دستگاه تعبیه شده است قرار داده میشود سپس با اضافه کردن حلال(بنزین )  و چرخاندن آن تا چند مرحله (موقعی که حلال روشن خارج شود) ادامه داده می شود .
وسایل مورد نیاز
1- دستگاه استراکشن
2- ترازوی دقیق
3- حلال قیر  
4- کاردک
5- سینی نمونه پردازی
6- فیلتر استراکشن
7- گرمکن